OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW PROGRAMU MOST

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uczelnię macierzystą, przez Uczelnię przyjmującą jako Administratorów Danych Osobowych oraz Uniwersytet Warszawski jako jednostkę odpowiedzialną za funkcjonowanie elektronicznej rejestracji IRK MOST i bazy studentów, oraz upoważnionego przez uczelnie biorące udział w Programie, Ogólnopolskiego Koordynatora Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Warszawski jako jednostka odpowiedzialna za funkcjonowanie elektronicznej rejestracji IRK MOST i bazy studentów nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.