administracja - Studia I stopnia


 
 strona 1/2 2
nast.
Uczelnia Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Uniwersytet Zielonogórski Administarcja studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski Administracja studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Administracja - studia I stopnia - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku Administracja - studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Administracja studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Administracja studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński Administracja, studia I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Opolski Administracja, studia I stopnia niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Śląski Administracja, studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne (dzienne). studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Administracja, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu administracja, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach administracja, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Łódzki Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Gdański Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Akademia Sztuki Wojennej Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński administracja, studia I stopnia, stacjonarne/niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)  
Uniwersytet Rzeszowski Administracja, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu administracja, studia stacjonarne   stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski Administracja, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Administracja, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Opolski Administracja, studia stacjonarne I stopnia, studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 26
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce