Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


   powrót
Nazwa Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Koordynator mgr Natalia Pykacz
Adres Dział Organizacji Kształcenia, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
Telefon 261- 839 -760
WWW www.wat.edu.pl
E-mail most.mostech@wat.edu.pl

 Studia (20)   Jednostki prowadzące studia (3) 
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Bezpieczeństwo narodowe, sp. analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe, sp. zarządzanie systemami reagowania kryzysowego, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe, spec. bezpieczeństwo europejskie - studia II stopnia (stacjonarne) studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe, spec. zarządzanie kryzysowe - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe, spec. zarządzanie systemami reagowania kryzysowego - studia II stopnia (stacjonarne) studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja, spec. systemy optoelektroniczne - studia II stopnia (stacjonarne) studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna- studia I stopnia (stacjonarne) Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Obronność państwa, sp. współpraca cywilno-wojskowa, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Obronność państwa, spec. logistyka obronności i bezpieczeństwa - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Obronność państwa, spec. system pozamilitarny państwa - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Obronność państwa, spec. systemy militarne państwa - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Obronność państwa, spec. zarządzanie obronnością państwa - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Studia doktoranckie - nauki techniczne - budowa i eksploatacja maszyn studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Studia doktoranckie - nauki techniczne - mechanika studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Studia doktoranckie z Optoelektroniki - studia III stopnia (stacjonarne) studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Zarządzanie - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Zarządzanie, sp. informatyczne wspomaganie zarządzania, studia I stopnia, stacjonarne Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Zarządzanie, sp. Systemy Business Intelligence w zarządzaniu, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Zarządzanie, spec. zarządzanie zasobami ludzkimi - studia II stopnia (stacjonarne) studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Zarządzanie, spec. zarządzanie zasobami ludzkimi - studia I stopnia (stacjonarne) studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce