Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Instytut Nauk Politycznych), studia I stopnia, stacjonarne

Rodzaj studiów: studia I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-15 do 2019-05-15 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich (nauka o państwie i polityce, wiedza o prawie, podstawy psychologii, socjologia ogólna, system polityczny RP, najnowsza historia Polski) z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach (np. bezpieczeństwo ekologiczne, polityka migracyjna i azylowa, zwalczanie terroryzmu i przestępczości, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów).

Absolwent jest przygotowany do pracy w policji, służbach celnych, straży granicznej, służbach migracyjnych, instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem Unii Europejskiej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego. Studia stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.