Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


   powrót
Nazwa Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Koordynator Andrzej Kornaś
Adres Podchorążych 2 30-084 Kraków
Telefon (12) 662-78-34
WWW http://www.up.krakow.pl/
E-mail anko@up.krakow.pl

 Studia (40) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Wzornictwo, studia I stopnia, stacjonarne Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Turystyka i rekreacja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, studia I stopnia, stacjonarne Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Sztuka i media, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Studia doktoranckie w zakresie matematyki, studia III stopnia, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Studia doktoranckie w zakresie geografii, studia III stopnia, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Studia doktoranckie w zakresie fizyki, studia III stopnia, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, studia III stopnia, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne
Socjologia, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Socjologia, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika specjalna sp. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika specjalna sp. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacja i archiwistyka, studia I stopnia, stacjonarne Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Historia, sp. nauczycielska - historia i społeczeństwo, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Historia sp. historia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Grafika, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Geografia, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Geografia, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Fizyka sp. fizyka z matematyką, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Filozofia sp. filozofia z etyką, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Filologia sp. filologia włoska, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 40
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce