Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Wydział Prawa i Administracji

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-04-15 do 2019-05-15 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis