Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Wydział Prawa i Administracji

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rodzaj studiów: studia I stopnia (licencjackie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-04-15 do 2018-05-15 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

Opis