Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


   powrót
Nazwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Koordynator STUDENCI: Monika Graumiler-Pawlak - Dział Nauczania, 61-677 Poznań, ul. Zwierzyniecka 7; DOKTORANCI: Małgorzata Klimorowska - Samodzielna Sekcja ds. Studiów Doktoranckich, 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
Adres ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Telefon STUDENCI: (61)829-24-97, DOKTORANCI: (61)829-43-40
WWW http://www.amu.edu.pl/
E-mail STUDENCI: dn@amu.edu.pl, DOKTORANCI: gosiam@amu.edu.pl

 Studia (148) 
 
 strona 1/6 2 3 4 5
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
administracja, studia stacjonarne   stacjonarne
akustyka, studia stacjonarne   stacjonarne
arabistyka, studia stacjonarne   stacjonarne
archeologia, studia stacjonarne   stacjonarne
astronomia, studia stacjonarne   stacjonarne
bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne   stacjonarne
biofizyka, studia stacjonarne   stacjonarne
biologia, studia stacjonarne   stacjonarne
biotechnologia, studia stacjonarne   stacjonarne
chemia, studia stacjonarne   stacjonarne
dialog i doradztwo społeczne, studia stacjonarne   stacjonarne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne   stacjonarne
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne   stacjonarne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne   stacjonarne
etnolingwistyka, studia stacjonarne   stacjonarne
etnologia, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia angielska, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia duńska, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia fińska, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia germańska, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
filologia germańska, studia II stopnia, stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
filologia hiszpańska, studia II stopnia , stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
filologia indonezyjsko-malajska, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia koreańska, studia stacjonarne   stacjonarne
filologia litewska, studia stacjonarne   stacjonarne
razem: 148
 strona 1/6 2 3 4 5
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce