Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Studia doktoranckie - nauki matematyczne - matematyka

Rodzaj studiów: studia III stopnia (doktoranckie) System studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-04-15 do 2018-05-15 23:59:59

Limit miejsc

2

Opis

Instytut Matematyczny PAN oferuje w ramach Programu MOST 2 miejsca dla doktorantów.

 

Informacja o Studiach Doktoranckich w IMPAN

Program studiów doktoranckich w IMPAN. Studia doktoranckie na kierunku matematyka prowadzone są przez Instytut Matematyczny PAN już od ponad 60 lat. Mają one charakter studiów stacjonarnych. Czas ich trwania wynosi cztery lata. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłużenie studiów o dodatkowy rok. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Naukowa IMPAN, zaś nad ich przebiegiem i organizacją czuwa Komisja do spraw Studiów Doktoranckich. Bieżącą realizację zadań studiów nadzoruje Kierownik Studiów Doktoranckich z pomocą Sekretariatu Studiów Doktoranckich.

Dlaczego warto studiować w IMPAN? Studia w IMPAN dają unikalną możliwość uzyskania wykształcenia w jednym z czołowych ośrodków matematycznych na świecie. W Instytucie prowadzone są badania w nowoczesnych i aktywnie rozwijających się dyscyplinach, znajdujących się w centrum zainteresowania współczesnej matematyki. Doktoranci uczestniczyć mogą w stojących na najwyższym poziomie naukowym seminariach, na których odczyty wygłaszane są przez czołowych matematyków z kraju i zagranicy. Pod opieką naszej kadry naukowej doktoranci zapoznają się ze współczesnym stanem wiedzy w interesujących ich dyscyplinach matematycznych. Umożliwia im to uzyskanie interesujących wyników w prowadzonych przez siebie badaniach, które znajdują później uznanie na forum światowym. Dzięki doskonałej atmosferze naukowej panującej w Instytucie absolwenci naszych studiów sięgnęli po wysokie wyróżnienia światowe i współuczestniczyli w wielkich odkryciach matematyki ostatnich dekad.

Potwierdzeniem czołowej pozycji Instytutu Matematycznego PAN w kraju, jest fakt, iż w ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskał on ocenę A+ (tzw. wizytówka nauki polskiej), przyznawaną jedynie nielicznym, najlepszym w Polsce ośrodkom. Instytut Matematyczny PAN wraz z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego utworzył Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych (WCNM), które w 2012 r. jako jedyne w Polsce uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk matematycznych. Ośrodki, posiadające ten status uzyskują dodatkowe finansowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu młodzi adepci matematyki, kształcący się w IMPAN, stworzone mają doskonałe warunki materialne dla realizacji swoich zamierzeń naukowych. Znajduje to odzwierciedlenie w bogatej ofercie stypendialnej Instytutu oraz możliwościach wyjazdów i odbywania staży naukowych w czołowych ośrodkach naukowych na świecie. Ponadto Instytut uczestniczy w programach wymiany studenckiej takich jak Most i Erasmus+, które także umożliwiają odbywanie staży i praktyk naukowych przez doktorantów i studentów z kraju i z zagranicy.

Informacje ogólne. Sekretariat studiów doktoranckich w IMPAN prowadzony jest przez Panią Annę Poczmańską, tel. 22 5228 101, pokój 101, pn.-pt. 9-15. Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Tomasz Komorowski. Szczegółowy opis programu studiów doktoranckich znaleźć można na stronie http://www.impan.pl/Dokt/.