Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


   powrót
Nazwa Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Koordynator mgr Agata M. Maj
Adres al. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
Telefon (58) 55-47-402
WWW www.awf.gda.pl
E-mail most@awf.gda.pl