dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Studia I stopnia


Uczelnia Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Łódzki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna spec. dziennikarstwo i krytyka medialna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Łódzki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna spec. reklama, PR i promocja firmy, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Łódzki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna spec. sprawy publiczne i komunikacja medialna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Opolski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia, stacjonarne   stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, 2 rok studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, 3 rok studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Warszawski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne   stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne   stacjonarne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Dziennikarstwo studia I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 19
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce