administracja - Studia I stopnia


Uczelnia Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Administracja studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Administracja - studia I stopnia - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Administracja - studia I stopnia niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne (zaoczne)
Uniwersytet w Białymstoku Administracja - studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Administracja studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Administracja studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński administracja, studia I stopnia studia I stopnia (licencjackie)  
Uniwersytet Opolski Administracja, studia I stopnia niestacjonarne II i III rok studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Śląski Administracja, studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne. studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Administracja, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika administracja, studia I stopnia, niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet Wrocławski Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Łódzki Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Gdański Administracja, studia I stopnia, stacjonarne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski Administracja, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu administracja, studia stacjonarne   stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski Administracja, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Opolski Administracja, studia stacjonarne I stopnia, II i III rok studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Administracja, studia stacjonarne pierwszego stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
razem: 21
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce