Uniwersytet Zielonogórski


   powrót
Nazwa Uniwersytet Zielonogórski
Koordynator koordynator: Renata Kubiak
Adres ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Telefon (68) 328-30-55
WWW www.uz.zgora.pl
E-mail R.Kubiak@adm.uz.zgora.pl

 Studia (66) 
 
 strona 1/3 2 3
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Biologia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Ochrona środowiska studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Matematyka studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Informatyka i ekonometria studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Malarstwo studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Grafika studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Architektura wnętrz studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika, spec. animacja kultury studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika, spec. edukacja medialna i informatyczna Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
Socjologia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pedagogika, spec. resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Pielęgniarstwo studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Socjologia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Wychowanie fizyczne studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Biologia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Ochrona Środowiska studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Politologia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika, spec. edukacja medialna i informatyczna studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Filologia polska studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Filozofia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Pedagogika, spec. resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
razem: 66
 strona 1/3 2 3
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce