Uniwersytet Rzeszowski


   powrót
Nazwa Uniwersytet Rzeszowski
Koordynator mgr Aleksandra Fic, mgr Anna Argasińska-Baran
Adres Dział Kształcenia (pok. nr 1), al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
Telefon (17) 872-10-21, 872-12-64
WWW www.ur.edu.pl
E-mail mostur@ur.edu.pl

 Studia (95) 
 
 strona 1/4 2 3 4
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Administracja, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Administracja, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Archeologia, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Archeologia, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Biotechnologia, specjalność: biotechnologia analityczna, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Biotechnologia, specjalność: biotechnologia molekularna, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Dietetyka, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: artystyczna, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: artystyczna, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: artystyczna, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: grafika komputerowa, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: grafika komputerowa, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia niestacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia niestacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: ekonomia przedsiębiorstwa, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: ekonomia przedsiębiorstwa, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: ekonomia usług biznesowych, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: ekonomia usług biznesowych, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: europejska integracja gospodarcza, studia stacjonarne I stopnia studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
Ekonomia, specjalność: europejska integracja gospodarcza, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne
razem: 95
 strona 1/4 2 3 4
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce